Leczenie żywieniowe w terminalnej fazie choroby nowotworowej


Terminalna faza choroby nowotworowej to okres od zdiagnozowania porażki leczenia przyczynowego do śmierci chorego. Czas ten nie powinien oznaczać spadku aktywności terapeutycznej w stosunku do chorego. Konieczne jest efektywne i intensywne leczenie pozwalające na uzyskanie jak najwyższej możliwej jakości pozostałego okresu życia oraz racjonalne wydłużenie jego trwania.

Terminalnej fazie choroby nowotworowej towarzyszy (u 70-80% chorych) zespół wyniszczenia nowotworowego (kacheksji nowotworowej). Oznacza to, że każdego roku przybywa w Polsce ponad 50 000 chorych z objawami tego zespołu i stanowi on problem równie powszechny jak ból nowotworowy. Leczenie bólu nowotworowego jest jednak w dominującej mierze rozwiązane, natomiast terapia kacheksji nowotworowej pozostaje efektywna tylko w niewielkim stopniu.

Zespół wyniszczenia charakteryzuje się następującymi objawami klinicznymi:

  • utratą masy ciała,
  • szybkim uczuciem nasycenia po zjedzeniu niewielkich posiłków,
  • osłabieniem (astenią) i uczuciem znużenia,
  • występowaniem obrzęków,
  • upośledzoną zdolnością zwalczania zakażeń,
  • obniżoną tolerancją leczenia onkologicznego.

U ponad 20 % chorych kacheksja staje się bezpośrednią przyczyną zgonu.

Odrębnie niż to się dzieje u osób zdrowych, spadkowi masy ciała u chorych z wyniszczeniem nowotworowym nie towarzyszy wzmożone łaknienie i dlatego określany jest on mianem zespołu kacheksja – anoreksja. Spadek masy ciała dotyczy w kacheksji aż w 50 % masy mięśniowej, głównie mięśni szkieletowych. Identyczny klinicznie zespół występuje u chorych na AIDS.

Częstość występowania kacheksji nowotworowej uwarunkowana jest nie tylko stopniem zaawansowania nowotworu ale przede wszystkim jego rodzajem. Objawy zespołu mogą być pierwszymi symptomami raka. Kacheksja występuje najczęściej u chorych z nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego (trzustka, żołądek, przełyk) oraz głowy i szyi, sięgając w momencie rozpoznania 60-80 % chorych.

Kacheksja prowadzi do systematycznego pogarszania się stanu klinicznego chorych, upośledzając jakość i długości ich życia. U chorych występuje gorsza odpowiedź na leczenie onkologiczne, zarówno przyczynowe jak i paliatywne, a także większa liczba jego powikłań (upośledzone gojenie się ran, większa toksyczność radio- i chemioterapii, zakażenia i zakrzepy).

Mechanizm powstawania wyniszczenia nowotworowego, choć tylko częściowo poznany, wynika bezpośrednio i pośrednio z obecności guza. Zwiększonemu metabolizmowi wynikającemu z ,,podkradania energii" przez nowotwór towarzyszy upośledzony dowóz składników odżywczych. Dochodzi do powstania kompleksowych zaburzeń metabolicznych obejmujących białka, węglowodany i tłuszcze. W organizmie gospodarza produkowana jest nadmierna ilość cytokin prozapalnych – TNF-alfa, IL-1, IL-6 oraz interferonu alfa i gamma. Anoreksja spowodowana jest głównie zaburzeniem wydzielania leptyny i innych substancji hamujących łaknienie (anoreksogenicznych) oraz blokowania aktywacji neuropeptydu Y i innych peptydów pobudzających łaknienie.

Na każdym etapie choroby nowotworowej powinno się oceniać stan odżywienia chorych, analizując wywiad żywieniowy, badania antropometryczne, biochemiczne i immunologiczne.

Niedożywienie rozpoznajemy jeśli ubytek masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy przekracza 10 %, poziom albumin < 3.5 g/dl., a całkowita liczba limfocytów we krwi obwodowej < 1500/mm3. Spadek wagi chorego o 5 % nakazuje już zwrócenie uwagi na stan odżywienia chorego i rozważenie leczenia żywieniowego.

Leczenie żywieniowe

Celem leczenia żywieniowego w terminalnej fazie choroby nowotworowej powinno być zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się niedożywienia oraz poprawa aktywności i wydolności chorego. Powinno być ono wdrażane jak najszybciej po rozpoznaniu niedożywienia lub gdy chory nie może się prawidłowo odżywiać. Rozpoczynanie leczenia żywieniowego w ostatnich tygodniach życia jest spóźnione i skazane na niepowodzenie.

Jedzenie pokarmów stanowi jedno z podstawowych zachowań społecznych i dlatego powinno być jak najdłużej zachowane. Naczelną zasadą powinno być podawanie pokarmów, które chory lubi i na które ma ochotę. Wielkość porcji powinna być dostosowana do możliwości chorego, tak by mógł on spożyć cały posiłek.

Droga doustna jest najwygodniejszą dla chorego i najbardziej fizjologiczną drogą żywienia, nie wymagającą żadnego specjalistycznego sprzętu. Diety wytwarzane przemysłowo z dodatkami smakowymi mogą całkowicie zabezpieczać potrzeby chorego na składniki odżywcze lub stanowić uzupełnienie normalnych posiłków. Uzupełniające leczenie żywieniowe jest najczęściej stosowane i zalecane w medycynie paliatywnej, gdyż umożliwia zachowanie dotychczasowych zwyczajów żywieniowych. Diety przemysłowe (np. Nutridrink) można podawać jako drugie śniadanie czy podwieczorek z dodatkiem np. owoców lub popijać między posiłkami.

Część chorych, mimo szerokiego wachlarza dostępnych diet, nie akceptuje ich smaku lub zapachu. To zmusza do zastosowania zgłębnika, najczęściej nosowo-żołądkowego. Zgłębnik powinien być cienki (8 – 10 Ch) i wykonany z poliuretanu (np. Flocare ®) lub silikonu.

Korzystanie z tego rodzaju cewnika obarczone jest znikomą liczbą powikłań i można go utrzymywać przez kilka tygodni, pod warunkiem starannego przepłukiwania po każdej porcji odżywki. Tylko stosowanie pełnowartościowych diet wytwarzanych przemysłowo umożliwia dostarczenie choremu składników odżywczych, o składzie i w ilościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jeśli chory ma być żywiony drogą dojelitową przez wiele miesięcy, konieczne jest wykonanie stomii odżywczej: gastro- lub jejunostomii. Dostępem z wyboru jest PEG – przezskórna endoskopowa gastrostomia, gdyż stwarza ona najmniejszy uraz dla chorego. Do żywienia dojelitowego chorych z zachowanym trawieniem, wchłanianiem i pasażem przewodu pokarmowego stosowane są z reguły diety polimeryczne (np. Nutrison Standard, Nutrison Energy i bogatoresztkowy Nutrison Multi Fibre). Diety peptydowe (np. Peptisorb) podajemy, gdy powyższe funkcje przewodu pokarmowego są upośledzone wskutek postępu choroby lub zastosowanego leczenia. Żywienie w domu prowadzi się najczęściej metodą wielokrotnie podawanych porcji o objętości 100-300 ml, a w warunkach szpitalnych metodą ciągłego wlewu z zastosowaniem pomp lub zestawów grawitacyjnych.

Ponieważ zapotrzebowanie energetyczne chorych z nowotworem jest zwiększone o około 20 % wskutek obecności guza, stosujemy podaż 25-35 kcal/kg.m.c./dobę. Niedobory białkowe wyrównywane są podawaniem cząstkowych diet białkowych (np. Protifar).

Zastosowanie diet wzbogaconych w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy ommega-3, głównie EPA, może w niektórych zaawansowanych nowotworach znamiennie wydłużyć okres życia i poprawić jego jakość. Jest to prawdopodobnie wynikiem hamowania przez EPA produkcji cytokin prozapalnych. Podawanie zwiększonych ilości glutaminy budzi ciągle kontrowersje z uwagi na jej pobudzający wpływ na wzrost guza w warunkach doświadczalnych. Zastosowanie specjalnych odżywek z glutaminą i argininą zaowocowało wzrostem beztłuszczowej masy chorych i ich wydolności fizycznej. W żywieniu dojelitowym rozpoczęto także podawanie aminokwasów o rozgałęzionym łańcuchu, które w żywieniu pozajelitowym efektywniej przywracają dodatni bilans azotowy u chorych z kacheksją.

Żywienie pozajelitowe jest stosowane w terminalnej fazie choroby nowotworowej rzadko, gdy istnieją bezwzględne przeciwwskazania do żywienia dojelitowego. Krótkotrwałe żywienie pozajelitowe wprowadza się w przygotowaniu chorych do leczenia onkologicznego lub w przemijających, ostrych zaburzeniach w funkcji przewodu pokarmowego.

lipiec 1999
dr n. med. Piotr Sowiński
Centrum Onkologii, Warszawa

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.